בית הכנסת בקוזמיר

האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר

האדמו"ר רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע נולד בשנת תקל"ב בעיר פלונסק שבפולין. עוד בשחר נעוריו נתברך בכישרונות עילויים ובקדושה נשגבה. רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושא מהאניפולי

קרא עוד »
האדמו"ר רבי חיים שאול טאוב שליט"א ממודז'יץ

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נולד בי"ג אדר תשי"א לאביו האדמו"ר רבי ישראל טאוב זי"ע בעל ה'נחלת דן' זי"ע ממודז'יץ. עוד משחר נעוריו נודע כבעל מוח

קרא עוד »
Top