1. יהי החודש הזה

2. ניגון דבקות

3. כי הם חיינו

להמחבר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לכבוד חג השבועות תשע"ג

4. חמול על מעשיך

5. מארש ויאתיו

6. וואלס

7. ריקוד

8. הללוי-ה הללו א-ל בקדשו

9. אבינו אב הרחמן

10. קדשינו במצוותיך

album-art

ביכורי זמרה א'

בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ
Top