ביכורי זמרה ב'

1. עוד ישמע

להמחבר להרה"ח יצחק (איצ'ה) לפיא פישביין שליט"א, חובר לשמחות בית מודז'יץ

2. ניגון דבקות

חובר על קטע הסליחות "סלח נא" ימים הנוראים תשנ"ב

3. תורת ה' תמימה

חובר בעת ביקורו של רבינו בארה"ק בשנת תרצ"ה ועלה לציון התנא האלוקי רשב"י במירון ואמר: שניגון זה הוא בהשפעת הניגונים המושרים ע"י יושבי הארץ דאז (דבקה). בשנים האחרונות הותאם על המילים "תורת ה' תמימה משיבת נפש" ומושר במהלך ההקפות של שמחת תורה.

4. ניגון וואלס

חובר על "ארשת שפתינו" ונשמר באוצרו המוקלט של הרה"ח רבי הערשל כגן זצ"ל (אף נמצא בתווי וילנא)

5. ניגון מארש

חובר על "ויאתיו כל לעבדך" ימים הנוראים תשכ"ג. הושר ע"י כ"ק האדמו"ר שליט"א בשבת שלאחר חנוכת ביהמ"ד הגדול בבני ברק בקבלת שבת על זמר "לכה דודי".

6. ניגון וואלס

חובר בשנים הראשונות להנהגתו בסביבות תשי"ג

7. ניגון ריקוד

להרה"'ק חיים ירחמיאל מזוואלין הי"ד בן אחיו דרבינו הרה"ק רבי שמואל אליהו מזוואלין זצוק"ל חובר על "קדיש" ונמצא באוצרות הרה"ח ר' דוד פרקוביץ ז"ל. 
סיפר הרה"ח ר' יצחק (איצ'ה) ליפא פישביין שליט"א אשר חשובי חסידי מודז'יץ בעיר וורשא שהתפללו אצלו העידו על התאמצותו בתפילות הימים הנוראים וקרה שהחליף את בגדיו שש פעמים ביוו כיפור.

8. ניגון ריקוד

להמחבר הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

ניגון "שמחה לארצך" הראשון שחיבר לאחר פטירת רבינו בעל ה"אמרי שאול" זצוק"ל, וסיפר שבחיבור ניגון זה הושפע מניגוני רבו.

9. ניגון מלך רחמן

מאוצר הרה"ח פנחס מאירוביץ שליט"א שלמד את הניגון מהרה"ח דוד פרקוביץ ז"ל והלבישם על מילות התפילה "מלך רחמן" (מוסף לשלוש רגלים)

10. ניגון ריקוד

חובר על "שמחה לארצך" בימים הנוראים תשע"ב

album-art

בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ
Top