ביכורי זמרה ג'

1. ובאו כולם בברית יחד

חובר בשנת תשע"ד, חלקו הראשון חובר בל"ג בעומר, וביו"ט שבועות הוטעם והושר על המילים "ובאו כולם" ואז נוסף הפאל השלישי 

2. ניגון דבקות

להמחבר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א חובר על "סלח נא" בשנת תשע"ב

3. ריקוד "ותתקבל"

4. ואלס ארשת

כשבעיירה אופלע פרצה שריפה וכילתה את בתי העיירה עד שנאלצו לישון בלילה ביער, חסידי מודזיץ התיישבו בחבורה ובמשך זמן ארוך חזקו את רוחם בניגון הזה. (הרה"ח לייבל קאליש ז"ל)

5. מארש ויאתיך - רוזנבוך

על הפייט "ויאתיו כל לעבדך" בתפילת ימים נוראים. מקור: הרה"ח ר' בן ציון שנקר והרה"ח ר' יהודה מאיר קרימלובסקי ז"ל.

6. אתה בחרתנו

ריקוד שהותאם על המילים "אתה בחרתנו" ע"י הרה"ח ר' פנחס מאירוביץ שליט"א שהכיר ניגון זה מהרה"ח דוד פרקוביץ ז"ל.

7. וואלס ארשת

8. מכלכל חיים

שנת תשכ"ו, בניגון זה הדגיש רבינו תנועה  של התרוממות.

9. ברכת החודש - יהי רצון

חובר על "סלח נא" בשנת תשמ"ה והיה ניגונו הראשון מאז עלותו על כס האדמו"רות, ומאז הושר בקביעות מידי שבת מברכים על "יהי רצון".

10. ניגון ריקוד

חובר בחודש סיון תש"ג, אחד מתוך חמישה ניגונים שחיבר לשמחת בית צדיקים בחתונת בנו הרה"צ יהושע יחזקאל זצ"ל.

album-art

בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ
Top