ביכורי זמרה ה'

1. והיא שעמדה

2. ניגון דביקות

3. קרב יום

חובר בארה"ב על המילים מכלכל חיים וכ"ק אד"ש התאים לפיוט קרב יום ומושר כפי אשר נכתב מרבינו ה"אמרי שאול" בספר ניגוני החסידים.

4. לערוך בשולחן (מתוך הזמר שבת היום)

ניגון זה שמע הרה"ח ב"צ שנקר ז"ל מחסידים בארה"ב בלא לציין שזה ניגון מודז'יצאי, ולאחר מספר שנים נשלח אליו הקלטה של הגה"ח צבי כגן זצ"ל, הותאם למילים ע"י הרה"צ שמואל אליהו טאוב שליט"א

5. למקדשך תוב

הושר ע"י הגה"ח צבי כגן זצ"ל, הותאם למילים ע"י הרה"צ שמואל אליהו טאוב שליט"א

6. וואלס

7. בצאת ישראל

8. וואלס

מתחילת שנות הנהגתו חובר על ארשת שפתינו

9. טיש ניגון

חובר על היה עם פפיות ימים נוראים תשכ"ז. מושר ע"י החזן יעקב מוצן שאף תיעדו בשנת תשכ"ז בחבורת החסידים בהו"ר בסוכתו של הרה"ח נתן קמפינסקי בתל אביב

10. ריקוד

מקורו ע"פ זקני החסידים בירושלים הרה"ח יעקב וולס והרה"ח דוד שטרהשוס ז"ל

album-art

בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ
Top