ביכורי זמרה ו'

1. ריקוד

חובר ביום ח' אלול תשי"ז לרגל חנוכת הבית לביהמ"ד הגדול "תפארת שאול" בתל אביב לאחר מכן שימש ניגון קדיש בימים הנוראים שנת תשי"ח

2. ארשת שפתנו

3. וואלס

חובר על פיוט 'ויאתיו' לימים הנוראים שנת תש"ה

4. ניגון דבקות

חובר על הפיוט 'חמול על מעשיך' לימים הנוראים שנת תשכ"ט.

5. וואלס

6. ריקוד

ריקוד שמושר בחצה"ק בהקפות בשמחת תורה הופיע לראשונה בתקליט למלוה מלכה ע"י הרה"ח בן ציון שנקר ז"ל בשנת תשט"ז.

7. ניגון סלח נא

8. וולחאל

תועד ע"י הרה"ח ישראל נויבנר ז"ל עם יבלח"ט הרה"ח יצחק קיהן הי"ו.

9. ניגון ממקומך

10. ושמחת בחגך

album-art

בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ
Top