כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א נולד בי"ג אדר תשי"א לאביו האדמו"ר רבי ישראל טאוב זי"ע בעל ה'נחלת דן' זי"ע ממודז'יץ.

עוד משחר נעוריו נודע כבעל מוח ורגש רחבים ביותר, כשמחד, ביכולתו לשלב למדנות תורנית חריפה עם השקפה חסידית מעמיקה, ומאידך, כוחו רב לו להכיל קהלים שונים ומגוונים בו זמנית, כאשר רבים מהם מרכינים ראשם למולו, כמורה דרך דגול היכול להדריכם על פי דרכם.

בשנות נערותו למד בישיבת פוניבז', שם התחבב ביותר על כל ראשי הישיבה, למן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ורבי דוד פוברסקי זצ"ל ועד להבלחט"א הגאון רבי דב בער פוברסקי שליט"א, שמתפאר בו רבות בהיותו תלמידו בשנות בחרותו, ובאמרו ש'תור

האדמו

תו תורת אמת'.

ביום כ' סיון תשס"ו, יום פטירת אביו האדמו"ר רבי ישראל טאוב זי"ע בעל הנחלת דן, עלה על כס האדמורו"ת ודבקו בו קהל החסידים בהתקשרות אמת.

הכריזמה האישית, הרעפת אהבה לכל אחד מהם, חדשנותו, מקוריות מחשבתו וחדות שכלו, הביאו רבים וטובים, אף מאלו שאינם נמנים על עדת חסידי מודז'יץ, לילך אחריו בעיניים עצומות, בראותם בו כאיש שעל העדה שרוח אלוקים בו.

רבים רואים בניגוניו, אותם מחבר הרבי בימים הנוראים ובמועדי ישראל ובאירועי קודש מיוחדים, קווי אופי מאישיותו הדגולה, בהיותם ספוגים ברגש רב מחד, כאשר מנגד ניתן להבחין גם בגאונותו וחדשנותו, שבאים לידי ביטוי במורכבותם ובייחודיותם של הניגונים, ורבים מהם, הפכו זה מכבר לנכסי צאן ברזל בקרב הציבור הרחב.

בגוונים שונים מבטא הרבי את המיית ליבו בניגוניו. ישנם ניגוני שמחה וריקוד הסוחפים עמם את משורריהם טפח מעל גבי הקרקע. חלקם ספוגי רגש עדין ומשתפך, ועד לניגונים ארוכים הבנויים לתלפיות כיצירות של ממש, אשר כוחם רב, לרומם ולהצית את הנפש למאור קרבת האלוקים.

הן תורתו העמוקה והן ניגוניו הסוחפים, מפלסים כל העת את דרכם עד אל רום פסגת כותל המזרח, בהיותם שאובים וספוגים מן המקורות הנעלים של התורה והיראה, ובקרבם את הבריות אל דרכי הבורא.

יתן ה', שכן יוסיף להחיות עם רב ממבועי הגותו וזמירותיו, עדי יבוא בן דוד ויגאלנו בב"א.

Top