האדמו"ר רבי ישראל דן ממודז’יץ זצ"ל בעל ה'נחלת דן'

האדמו"ר רבי ישראל דן ממודז’יץ זצ"ל בעל ה'נחלת דן'
האדמו"ר רבי ישראל דן ממודז’יץ זצ"ל בעל ה'נחלת דן'

האדמו"ר רבי ישראל דן ממודז'יץ בעל ה'נחלת דן' זצ"ל נולד בוורשה בי"ט טבת שנת תרפ"ח לאביו האדמו"ר רבי שמואל אליהו ממודז'יץ בעל ה'אמרי אש' זצ"ל, ונקרא שמו ישראל דן ע"ש זקינו מצד אביו האדמו"ר הראשון ממודז'יץ רבי ישראל בעל ה'דברי ישראל' זצ"ל וזקינו מצד אמו האדמו"ר רבי דן מקוסטנטין זי"ע. מנעוריו התבלט בכשרונותיו, שקידתו התמדתו המופלאה מעל לכל בני גילו, כבן ג' שנים כבר נכנס אצל מלמד גמרא והחל להגות בש"ס.

בשנת תרצ"ז עלה לארץ ישראל והוא בן ז' שנים, בשנות בחרותו נמנה על תלמידי ישיבת ליובאוויטש בתל אביב שהתנהלה ע"י המשפיע החסיד המפורסם רבי חיים שאול ברוק זצ"ל, שחיבבו מאד והאציל עליו מרוחו. קשר מופלא נרקם בין רבי ישראל דן ובין מי שכהן אז כראש הישיבה הרב דוד פוברסקי זצ"ל, שרבי ישראל דן החזיקו כרבו שלימדו תורה ורחש לו הערצה.

בשנים מאוחרות יותר למד בישיבת וולוזי'ן בתל אביב ונחשב שם לאחד האריות שבחבורה. על סדר לימודו שם מסופר שלפני הצהריים היה לומד בכל יום ב' דפים בעיון, ואחה"צ היה משנן וחוזר על מסכתות שלמד בעבר, בערך עשרים דפים בכל יום.

ביום ד' אייר תשד"מ עלה לכהן בהנהגת החסידים תחת אביו זצ"ל, במשך כ"ב שנים נהג נשיאותו ברמה ובתקיפות ביחס לכלל מחד, ובד בבד כלפי הפרט היה אב רחום אשר לבו יוצא לכל אחד ואחד. איש אמת אשר לא חת מפני שום דבר, לא זז מהנהגותיו לפנות בוקר היה עומד משנתו ויורד וטובל ואח"כ יושב על התורה עד זמן התפילה ותפילתו בלא תנועה חיצונית אבל כמונה מעות בנעימה דקה מעוררת הלבבות, ורוב יומו ספון בחדרו והוגה בתורה בשקידה עצומה. דלתו פתוחה בכל עת לכל מי שמבקש להיכנס לברכה ועצה. כך היה נוהג עד שעה מאוחרת בלילה שאז היה מניח עצמו לישון ב' או ג' שעות וחוזר חלילה. ולא שינה – גם לאחר שמחת נשואי צאצאיו שנגמרה סמוך לעלות השחר, קם ממיטתו באותה השעה וניהל סדר יומו הרגיל. ולא שינה

מסכת בפני עצמה היא מאות הניגונים שחיבר בכ"ב שנות הנהגתו, ניגוני דביקות וניגוני שמחה ניגוני ריקוד וואלסים ומארשים, ארוכים וקצרים, רובם לתפילות הימים הנוראים ומועדי השנה ושאר הניגונים שחיבר בימי שמחת צאצאיו,

הרבי בעל ה'נחלת דן' נסתלק לגנזי מרומים ביום שישי ערב שבת קודש כ' סיוון תשס"ו. מעט לפני שבת קודש נטמן ליד קברי אבותיו במרומי הר הזיתים לאחר הלוויה גדולה בה השתתפו אלפים הן בבני ברק והן בירושלים עיה"ק. לאחר סתימת הגולל הכתירו זקני החסידים את בנו הגדול רבי חיים שאול שליט"א למלא את מקום אביו ולהיות אדמו"ר לעדת חסידי מודז'יץ.

Top