מונצחים נוספים

הרה"ח רבי משה לרנר ז"ל

הרה"ח רבי משה לרנר ז"ל בן עלי ז"ל ומרת חנה רייזיל ב"ר משה ע"ה לבית זילבר.

נולד ב-א' תמוז תרצ"ה.

נפטר בבני ברק בשב"ק שירה י"ז שבט תשפ"א.

מקום הקבורה: בני ברק נציבי ישיבת פוניבז'

תולדות חייו:
רבי משה ז"ל נולד לאביו הרה"ח ר' עלי לרנר ז"ל שהיה מהיושבים ראשונה בחצר הקודש מודז'יץ וממקורבי האדמורי"ם זי"ע, בסנדקאות בברית של רבי משה כובד האדמו"ר בעל האמרי שאול זי"ע, בבחרותו למד בישיבת פונביז' והיה מגדולי המתמידים בישיבה, כמו"כ הוציא סמיכה לרבנות כבר בבחרותו וכל זאת בלימוד בשעות בין הסדרים, בהגיעו לפרקו נישא לרעייתו שתבלחט"א בתו של הרה"ח ר' אפרים פנפיל ז"ל, הקים דור ישרים מבורך בניו הם הרה"ח ר' טוביה לרנר שליט"א והרה"ח ר' עזריאל לרנר שליט"א מחשובי חסידי מודז'יץ, חתנים נכדים ונינים ההולכים בדרך התורה והחסידות. היה קשור בלו"נ לכל אדמור"י בית מודז'יץ והיה מתאבק בעפר רגליהם, החסידים מספרים איך היה יושב בטיש בהכנעה גמורה ואפי' לא היה מניח את ידיו על השולחן בעת הטיש, זכה להכתיב את יבדלחט"א האדמו"ר שליט"א ממודז'יץ במסע הלווית אביו האדמו"ר בעל ה'נחלת דן' זי"ע, כמו"כ היה לו החזקה לעמוד ע"י האדמו"ר בעת אמירת כל נדרי, וכן היה מכין לאדמו"ר טבק מיוחד ליו"כ מידי שנה בשנה. בשנים האחרונות נחלש ובשב"ק שבת שירה בעצם יומא דהילולא של ראש שולשלת בית מודז'יץ הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע נסתלק לגנזי מרומים למגינת לב בני משפחתו מכריו וידידיו, במסע הלוייתו שיצא מביתו בבני ברק דרך בית המדרש הגדול מודז'יץ השתתפו מאות אנשים שצעדו דומעים לצד מיטתו, הספידהו מורו ורבו האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א, הגרש"א שטרן רב מערב בני ברק ובניו הרה"ח ר' טוביה והרה"ח ר' עזריאל, בתום מסע הלויה הובא לקבורה בבית החיים פונביז' בחלקה שקנה בחייו.

הרה"ח רבי משה ז"ל הכתיר את ב"ק מרן האדמו"ר שליט"א לכהן באדמורו"ת לאחר פטירת רבינו הנחלת דן זי"ע, הקים את השטיבל בבני ברק והיה מחברי הנהלת המוסדות, שימש בעל תפילה בימים הנוראים ובימים טובים בשטיבל בבני ברק ובהושענא רבא היה מתפלל מוסף לפני העמוד אצל רבינו הנחלת דן ואצל כ"ק אדמור שליט"א

כתבות עיתונות בעקבות הפטירה

מודעות אבל כלליות ומהעיתונות

שתפו את המאמר
WhatsApp
Facebook
Email
Print
Top