הרה"ח ר' שמואל רוזנבאך ז"ל

בעל מנגן בחסד עליון, מן היושבים ראשונה בין היוצרים שצמחו בצל רבוה"ק לבית מודז'יץ, היה הרה"ח ר' שמואל רוזנבאך.

ר' שמואל, שהיה חסיד אמת בכל נימי ליבו ונפשו לרבה"ק בעל ה'דברי ישראל' ולאחר מכן לרבה"ק בעל ה'אמרי שאול' ולבעל ה'אמרי אש' ממודז'יץ, התבלט רבות כאישיות דגולה וייחודית, שהתברכה בתורה וגדולה כאחד.

בשנות צעירותו היה משקדני בחורי השטיבעל המפורסם שברח' נאלעווקי 33 שבווארשא.הרה"ח ר' שמואל רוזנבאך ז"ל

בספרי קודש רבים שנמצאים בבית ביתו מרת??????? כ'גמרות', 'שולחן ערוך' וכדומה, שבהם למד בשנות צעירותו, ניתן לראות נטפי חלב, שנותרו מאותם לילות ארוכים מעוטי שינה, בהם היה הוגה בתורה ללא לאות לאור הנר.

בהיותו בעל נפש סוערת, טווה קשרים חובקי זרועות עולם עוד בשנותיו הצעירות בעת מגוריו בפולין, כאשר אף רבו ה'דברי ישראל', נעזר רבות בהיכרותו עם רבים מעולם הרפואה בעת חוליו, בברלין ובווארשא.

כמו"כ אף מרן 'אמרי שאול', שנצרך רבות לרפואת נוות ביתו הרבנית מרת נחמה, בתו של הרה"ק מבאכניא, והיה זה ר' שמואל שסייע ודאג לטיפולים ברמה הגבוהה ביותר, שניתנו באותם הימים בוינה שבאוסטריה.

מאוחר יותר, בעת עלייתו ארצה מספר שנים לפני השואה הנוראה, היה הוא 'מוליך ומביא' בבתי רבים מגדולי ישראל, ואף שימש כעושה דברם בהשתתת יסודות היהדות בארץ הקודש.

את עוצמת קרבתו למקים וראש ישיבת פוניבז' הגאון הרב יוסף שלמה כהנמן, ניתן לראות, כשבעת אירוסי בתו עם הרב יעקב שמעון פניגשטיין ז"ל, שאז ישבו מספר נגידים חשובים סביב לשולחן, לא הרשה הרב מפוניבז' לסיים את השידוך, עד אשר לא יגייסו עבורו על אתר, סכום נכבד מאד שהיה זקוק לו בדחיפות עבור ישיבתו הנבנית בבני ברק.

כמו כן, ר' שמואל אף ביצר רבות את חומות הטהרה בעירו 'תל אביב'. כן ידועים אף קשריו עם הרה"ק ר' שלמ'קה זווילער, ועם עוד רבים ממנהיגי היהדות החרדית באותם הימים.

כאשר בנו את בניין בית המדרש החדש של הרבי בעל ה'אמרי אש' ממודז'יץ, ברח' דיזנגוף שבתל אביב, נרתם כל כולו לעמוד לימין רבו, כאשר למרות שהיה זה בערוב ימיו, כשההליכה קשתה עליו ביותר, נהג ר' שמואל לצעוד בכבדות על משענתו בין בתי נדיבים שונים ממקורבי החסידות, ביחד עם מלווה מיוחד, שהיה עולה לבדו לבתיהם על מנת לקרוא להם לחצר הבית, משום שר' שמואל רוצה לשוחח עמם…

רבים מבין חסידי מודז'יץ שגדלו על ברכיו במשך שנים רבות, כהרה"ח ר' יהודה מאיר קרימלובסקי ז"ל, הרה"ח ר' איצ'א ליפא פישביין ז"ל ועוד, היו מזכירים את שמו של ר' שמואל בחרדת קודש, עשרות שנים לאחר פטירתו, בעת זמרם מנעימותיו מלאות הרגש, באומרם, שדמותו עומדת לנגד עיניהם כחסיד למופת, בעל מנגן מופלא, איש של חסד, מעש וחזון, שכל מעשיו לשם שמים, כאשר לא זז ימין או שמאל מדעת רבותיו הקדושים לבית מודז'יץ.

Top