לחסידים מזמור – פאסטג

לחסידים מזמור – פאסטג

פאסטג

1. ניגון ריקוד

2. ארשת

3. וואלס

4. ניגון טיש

5. המבדיל

6. קל אדון

7. לא תבושי

8. בצאת ישראל

9. ושמרו

10. הכל יודוך

11. הודו

12. ריקוד

13. אני מאמין

album-art

בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ
Top