איך נשיר את שיר ה'

בגליון הקודם נגענו בכמה נקודות בדברים הנוגעים למעשה כאשר אנו ניגשים לעבודת השירה והנגינה לעשות את הניגון שאנו עוסקים בו לניגון שבלב ולא רק לניגון

קרא עוד »

לב לדעת ואוזניים לשמוע

מאת הרב יהודה לייב בוק בגליון הקודם עסקנו מעט בפנימיות הניגון ובגישה הנכונה והרצויה והמועילה אל מלאכת שירת הניגונים, ובפרט הניגונים אשר יסודם בהררי קודש

קרא עוד »

בעבודתם בשירם ובזמרם

מאת הרב יהודה לייב בוק   מאמר זה נכתב כהקדמה ופתיחה לדברים שיופיעו בגליונות הבאים בעזהשי"ת שמטרתם לשפוך אור וללבן את הגישה הרצויה לנשמת הניגון

קרא עוד »
Top