ניגוני מודז'יץ – נעימות 17

ניגוני מודז'יץ – נעימות 17

ניגוני מודז'יץ בנעימות 17

1. שמחה לארצך

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים בשנת תשע"ו

2. קדשנו במצוותיך

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים בשנת תשע"ו

3. קדיש

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים בשנת תשע"ו

4. קדיש

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים בשנת תשע"ה

5. ארשת שפתינו

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים בשנת תשע"ו

6. וניגון ממקומך

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים בשנת תשע"ו

album-art

Top