ניגוני מודזיץ י"ט

1. מארש אין קצבה

חובר לימים הנוראים על אין קצבה בשנת תשט"ז

2. שמחה לארצך

חובר לימים הנוראים על "שמחה לארצך".

3. אנא ה'

ניגון שחובר לחג הפסח על אנא ה' בשנת תשס"ה

4. קדיש

חובר לימים הנוראים על קדיש בשנת תשפ"א

5. שמחה לארצך

חובר לימים הנוראים על קשמחה לארצך בשנת תשס"ו

6. ריקוד עץ החיים

album-art

בביצוע מקהלת מודזיץ
Top