ניגוני מודז'יץ – נעימות 21

ניגוני מודז'יץ – נעימות 21

ניגוני מודז'יץ – נעימות 21

1. ריקוד

בביצוע כלי נגינה, חובר בשנת תרצ"ה

2. וואלס

בביצוע כלי נגינה, חובר לשמת חתונת רבי בן ציון שנקר ז"ל

3. וואלס

להמחבר הרה"ח ר' בן ציון שנקר ז"ל

בביצוע כלי נגינה, חובר בשנת תש"ט

4. ריקוד

בביצוע כלי נגינה. חובר לכבוד הנחת אבן הפינה לבית המדרש בבני ברק בשנת תשמ"ז

5. ניגון ממקומך

6. ריקוד

7. מארש

בביצוע כלי נגינה, חובר בשנת תשל"ו

7. מארש

album-art

בביצוע כלי נגינה
Top