ניגוני מודז'יץ – נעימות 19

ניגוני מודז'יץ – נעימות 19

ניגוני מודז'יץ – נעימות 19

1. מארש אין קצבה

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים תשע"ו

2. קדשינו במצוותיך

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים תשע"ו לתפילת מוסף

3. ריקוד שבועות

בביצוע כלי נגינה. חובר לחג השבועות תשע"ו.

4. מארש בצאת ישראל

בביצוע כלי נגינה. חובר לחג הפסח תשע"ז

5. ריקוד

בביצוע כלי נגינה. לכבוד שבת יאר צייט לרבינו הנחלת דן תשע"ו

6. קדשינו במצוותיך

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים תשע"ז

7. קדיש

בביצוע כלי נגינה. חובר לימים הנוראים תשע"ז

album-art

Top