ניגוני מודז'יץ – נעימות 30

1. ניגון חמול

2. ניגון

3. ניגון ריקוד בקצב דבקה

לאדמו"ר רבי ישראל טאוב בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע בביצוע מקהלת חסידי מודז'יץ

4. ריקוד

לאדמו"ר רבי חיים שאול טאוב ממודז'יץ שליט"א לשמחת חתונה של הרה"צ שלמה טאוב שליט"א בחודש תמוז תשס"ח

5.והיא שעמדה

לאדמו"ר רבי חיים שאול טאוב ממודז'יץ שליט"א חובר לחג הפסח על "והיא שעמדה" בשנת תשס"ז.

6. וואלס חנוכה

album-art

Top