מן האוצרות 1

1. ארשת שפתינו

חובר בשנת תשט"ו לימים הנוראים. בביצוע כלי נגינה

2. מארש אין קצבה

חובר בשנת תשט"ז לימים הנוראים. בביצוע כלי נגינה

3. אנא ה'

חובר לחג הפסח, בביצוע כלי נגינה

4. ארשת שפתינו

בביצוע כלי נגינה. חובר לכבוד הימים הנוראים.

5. ארשת שפתינו

בביצוע כלי נגינה. חובר לכבוד הימים הנוראים בשנת תשמ"ה

6. וואלס

7. ויאתיו

חובר בשנת תשט"ז. בביצוע כלי נגינה

album-art

Top