רישומו של מעמד סיום הש"ס דקהל עדתינו שנערך במוצאי שבת ויחי עדיין בעיצומו, ב"ה השיעורים שנוסדו בזכות המעמד הולכים ומתפתחים, מצ"ב גלריה נוספת של תמונות מהמעמד האדיר.

Top